Máy photocopy Toshiba e-Studio 523

Chức năng chính: Photocopy

Tốc độ sao chụp : 52 bản/phút

Độ phân giải: 2.400 x 520 dpi

Liên Hệ