Máy Photocopy màu Ricoh MP C6004

Chức năng chính: Copy màu, In màu, Scan màu

Tốc độ sao chụp: 60 trang / phút khổ A4

Độ phân giải: 600 dpi

Liên Hệ