Máy Photocopy màu Ricoh MP C2004exSP

Chức năng chính: Copy màu, In màu, Scan màu

Tốc độ sao chụp :20 trang / phút khổ A4

Độ phân giải: 600 dpi

Liên Hệ