Máy Photocopy Cannon r2525

Chức năng chính: Copy – In mạng – Scan màu mạng.

Tốc độ sao chụp : 25 trang / phút khổ A4

Độ phân giải: 600 dpi x 600 dpi 

Liên Hệ