Máy Photocopy Cannon 2625i 601

Chức năng chính: copy/in mạng/scan màu/in wifi

Tốc độ sao chụp : 25 trang / phút khổ A4, 15 trang / phút khổ A3.

Độ phân giải: 600 dpi x 600 dpi (copy), 1200 dpi x 1200 dpi (in).

Liên Hệ