Máy Photocopy Cannon 2206n 565

Chức năng chính: copy/in mạng/scan màu/in wifi

Tốc độ sao chụp :22 trang / phút khổ A4, 10 trang / phút khổ A3.

Độ phân giải: 600 dpi

Liên Hệ