Kệ kê máy photocopy bằng thép

Chân máy photo (Chân thép thấp 40cm): 
Chất liệu bằng thép;

Sơn tĩnh điện;

Có bánh xe di chuyển;

2 cánh cửa mở tủ;

Liên Hệ