Kệ kê máy photocopy bằng gỗ

Chân máy photo

Chất liệu bằng gỗ

Có bánh xe di chuyển

Có 2 cánh cửa mở tủ

Màu ghi sáng

Dùng cho máy Photocopy hiệu RICOH, XEROX,TOSIBA, SAMSUNG, CANON………

Liên Hệ