Chính sách bảo hành

An Quốc Thái tự hào luôn được khách hàng đánh giá cao về sự tận tâm phục vụ và dịch vụ hàng đầu. Về chính sách bảo hành của An Quốc Thái:

1, Trong khu vực Nội thành

  • Sửa chữa trong vòng 30 phút – 1 giờ

2. Trong khu vực Ngoại thành

  • Sửa chữa trong vòng 2 giờ – 24 giờ

3, Trường hợp sự cố không xử lý được

  • Trường hợp máy gặp sự cố và không xử lý dược trong vòng 4 tiếng, An Quốc Thái lập tức thay 1:1 bằng 1 máy tương đương để đảm bảo việc sử dụng máy của khách hàng không gặp bất kỳ sự gián đoạn nào.